1 merk

De huisstijl maakt onze gemeente zichtbaar en herkenbaar in de stad. Of het nu om een folder gaat of de auto’s van stadsbedrijven: je ziet meteen dat wij het zijn. Er is maar 1 gemeente Utrecht. Dat dragen we uit in woord, daad, én in beeld. Het succes van de huisstijl ligt bij iedereen die hem gebruikt: bij ons allemaal dus.

Geen aparte projectstijlen en projectlogo’s

De huisstijl maakt aparte projectstijlen en projectlogo’s overbodig. Afwijken van de gemeentelijke huisstijl kan alleen met toestemming van B en W. Neem hiervoor contact op met huisstijl@utrecht.nl.

Stadsstijl

Met partners in de stad is er voor de stad de 'stadsstijl' ontwikkeld. Kijk voor meer informatie op de website van citymarketing.

Kernwaarden

De kernwaarden van onze gemeente staan centraal: open, wendbaar, betrouwbaar en scherp.

Open

In de communicatie is er veel ruimte voor de boodschap (transparant), vertaald naar veel wit met de heldere huisstijlkleuren rood, geel en blauw.

Wendbaar

De huisstijl kent naast een aantal vaste elementen een groot aantal variabele elementen die voor verschillende communicatie inzetbaar zijn.

Betrouwbaar

De herkenbaarheid van het sterke merk zorgt voor betrouwbaarheid door de actuele uitstraling en eenduidige afzenderstructuur.

Scherp

Een eenduidige huisstijl maakt het mogelijk daadkrachtig te communiceren in stijl, beeld en tekst.

Afspraken bij samenwerkingen

De gemeente werkt veel samen met andere organisaties. Voor de 4 vormen van samenwerking gelden de volgende afspraken.

De gemeente is hoofdafzender of financiert 50% of meer van de samenwerking

De gemeente is afzender. Gebruik de gemeentelijke huisstijl. Communicatie gaat via de gemeentelijke kanalen, waaronder utrecht.nl. De samenwerkende partijen plaatsen hun logo in het logolint.

De samenwerking is gelijkwaardig; de gemeente is niet de enige hoofdafzender

Er wordt een neutrale vormgeefstijl gebruikt. Het is mogelijk om elementen uit de huisstijlen van de samenwerkende partijen te gebruiken, bijvoorbeeld kleur of typografie. Alle partijen plaatsen hun eigen logo op de uiting. Zo is duidelijk wie de afzenders van de samenwerking zijn. Er komt geen eigen logo of stijl. 

Voorbeeld: bouwbord

Uitzondering: bij langdurige of permanente samenwerking kan gekozen worden voor een nieuw merk. Bijvoorbeeld wanneer de identiteit afwijkend is van de gemeentelijke missie en waarden of de doelgroep vraagt om een andere benadering. Dit gebeurt altijd in overleg met huisstijl.

De gemeente is opdrachtgever, niet de afzender

De gemeente geeft een andere partij de opdracht voor de communicatie. Deze partij voert de opdracht dan uit in de eigen huisstijl.

Voorbeeld: website SportUtrecht | Zet Utrecht in beweging.

De gemeente is subsidievertrekker, sponsor of partner in een minderheidsrol

De gemeente heeft geen rol in de uitvoering van de communicatie. Het gemeentelijke logo mag worden gebruikt als partnerlogo.

Hulp en contact Huisstijl

Telefoon

14 030

E-mail

huisstijl@utrecht.nl