Fotografie

In de huisstijl maken we onderscheid in 3 soorten fotografie:

 • Conceptuele fotografie
 • Redactionele fotografie
 • Objectfotografie

Afhankelijk van de rol (zie stijlen) heeft de foto een liggend of staand formaat, en loopt hij wel of niet van de pagina af.


Conceptuele fotografie

Deze fotografie is samen te vatten in 1 enkele zin: ‘Communiceer mét burgers en bedrijfsleven, in plaats van óver hen.’

Het beeldgebruik moet aan een aantal stijlkenmerken voldoen:

 • het gaat over mensen
 • zij staan ín het communicatiemoment, bij voorkeur in de camera kijkend
 • de beelden tonen emotie
 • gezichtsuitdrukking moet zichtbaar zijn
 • de beelden zijn puur en niet ‘zichtbaar’ geposeerd (in conceptfotografie wel geënsceneerd)
 • de beelden zijn herkenbaar ‘Utrechts’
 • close gekaderd
 • het moet de juiste doelgroep weergeven
 • houd rekening met mogelijke grafische elementen
 • de beelden zijn zo pittig mogelijk (veel kleur/minder grauw)

Redactionele fotografie

Deze fotografie toont een werkelijke situatie. Maakt op registrerende wijze een activiteit van de gemeente zichtbaar. Deze beelden zijn verhalend, omdat er meer van de omgeving te zien is. Ze zijn meer uitgezoomd, maar we zoeken nadrukkelijk altijd wel de positieve invalshoek, en zorgen voor een leesbaar en kenmerken beeld. Deze fotografie is vaak onderdeel van een opmaak (publicaties, websites) en wordt dus soms aflopend geplaatst. Houd daarom rekening met voldoende ruimte aan het beeld.

Het beeldgebruik moet aan een aantal stijlkenmerken voldoen:

 • er staan altijd mensen op het beeld of er is een idee van menselijk handelen
 • zij bevinden zich in een beeldende omgeving, die aanspreekt en iets vertelt
 • de beelden zijn puur en niet ‘zichtbaar’ geposeerd
 • de beelden zijn herkenbaar ‘Utrechts’
 • het moet de juiste doelgroep weergeven
 • houd rekening met mogelijke grafische elementen
 • de beelden zijn zo pittig mogelijk (veel kleur/minder grauw)

Objectenfotografie

Deze fotografie toont werkelijke objecten in een menselijke context. De beelden hebben een directe relatie met de tekst in het binnenwerk.

Het beeldgebruik moet aan een aantal stijlkenmerken voldoen:

 • er is altijd een menselijke hand in beeld
 • de beelden hebben een directe relatie met de tekst
 • de beelden staan altijd in relatie met andere foto’s en mogen nooit alleen gebruikt worden
 • de beelden worden alleen gebruikt in het binnenwerk/een grotere redactionele context
 • de beelden zijn puur en registrerend
 • de beelden worden niet in combinatie met grafische elementen gebruikt
 • de beelden zijn zo pittig mogelijk (veel kleur/minder grauw)